DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Proč a jak vznikly nové stránky

 
Proč a jak vznikly naše nové stránky

PROČ? Protože takhle už to opravdu dál nešlo.
JAK? Nejlépe jak jsme to uměly a jak to jen šlo.
 

 

V dávné minulosti byla obec MALÝ RÁJ, později přejmenovaná na ONDŘEJOVU LHOTU, k nalezení na adrese www.malyraj.xf.cz. Původní Obecní úřad neboli webové stránky, vystavěla za vydatné pomoci obyvatel obce, ale přece jen z vlastního nápadu, vlastní hlavou a vlastníma rukama, Fanča Zarytá.
Za své zásluhy byla zahrnuta všeobecnou chválou a sousedstvo ji jednohlasně zvolilo místostarostkou. Je nutno říci, že byla místostarostkou dobrou a velmi aktivní. Život obce tak plynul příjemně, ve shodě a srandě a její obyvatelé věřili, že to tak bude už nafurt… Jenže před nějakým časem jim došlo, že něco není v pořádku. Dveře Obecního úřadu, kam za Fančou Zarytou často chodívali se svými náměty, nápady a připomínkami a občas i se švestičkami ze svých zahrádek, zůstávaly najednou stále zamčené. A co bylo ještě horší, za zamčenými dveřmi Obecního úřadu byly také klíče od všech ostatních veřejných budov v obci. Jediným projevem života Ondřejovy Lhoty se tak na dlouhou dobu stalo pouze klábosení sousedstva na Návsi…
. . . . .
 
Bezvýchodná, tíživá situace nejvíce doléhala na Fanynku Vstřícnou, Fanynku Oddanou a Fanku Polanku. Netušily, proč Fanča Zarytá najednou, bez jediného slova vysvětlení, nejdříve zamkla Obecní úřad, pak se zamkla taky doma a nakonec vyvěsila telefon. Neodpovídala už dokonce ani na mailové pozdravy…!!! Nejdříve každá zvlášť, pak všechny společně, chodily tři sousedky lomcovat klikou Obecního úřadu a bušit na dveře Fančina domku v ulici Osvaldové 269.  Musely si s ní přece promluvit! Možná potřebovala nějakou pomoc… Marně. Její dveře zůstávaly zavřené. Občas bylo vidět, že je doma. Zataženými roletami totiž prosvítala obrazovka zapnutého počítače a byla slyšet hudba kanálu YouTube. Dlouho proto trvalo než sousedky konečně pochopily, že se Fančiny dveře už neotevřou nikdy. Asi se už nedozvíme, jestli otevřít nemohla nebo nechtěla. Všem, kdo ji znali veselou a s hlavou plnou skvěle praštěných nápadů je to líto a nechápou, co se to vlastně s tou Fančou Zarytou sakra stalo…
 
 
Jenže co teď?
Sousedky se sešly na zápraží Obecního úřadu a tak dlouho se radily, až se z nich stala
OBECNÍ RADA
Pak začaly jednat. Rozhodly se vybudovat Obecní úřad, neboli webové stránky Ondřejovy Lhoty
znovu, i když to ještě nikdy nedělaly a zkušenosti neměly žádné. Každá ale uměla něco:
Fanynka Oddaná
už od dětství opatruje rodinná alba a všemožné fotografie ze života obce.
Za tu dobu zaplnily v krabicích všechna volná místa v jejím domku.
Takže kdykoli bylo zapotřebí najít jakýkoli vhodný obrázek, Fanynka Oddaná odběhla domů,
chvíli hledala a to co pak přinesla, vždy sedělo jako lidské pozadí na noční nádobě !
Fanka Polanka
zase již jako dítě školou povinné tvrdohlavě trvala na tom, jak mají znít a jakou barvu mají mít
všechny texty na třídní nástěnce. A vlastně, jak má vůbec vypadat celá nástěnka !
Třídní učitel tehdy usoudil, že ku zdaru věci bude nejmoudřejší ustoupit, a malou Fanku
jmenoval nástěnkářkou. Tutéž zkušenost nyní učinily i obě zbylé členky Obecní rady.
Fanynka Vstřícná
ale znala něco, bez čeho by celé Obecní radě všechen ostatní um nebyl nic platný:
Jediná z nás  totiž umí pořádně zacházet s tím moderním vynálezem – počítačem.
Všechno, co jsme na nekonečných poradách vymyslely a na čem jsme se usnesly, dokázala
 do té bedýnky čertovské dostat !  A co dosud neuměla, to se během té dřiny velmi rychle naučila.

Velké díky také patří pánům
Kouzelníkovi Odbornému a Odborníkovi Kouzelnému,
kteří Obecní radě, vždy když bylo třeba, poradili a pomohli.

. . . . .

Naše stránky jsou tedy na světě. Jsou nové a přesto je v nich všechno,
co jsme na těch starých měli rádi. Pro milou vzpomínku je v nich dokonce zachováno
několik důvěrně známých grafických prvků.
Kdo z nich máte stejnou radost jako my, připijte si s námi na jejich dlouhý a zábavný život…

 
              Vaše Obecní rada                                                         Ondřejova Lhota 21.1.2009

 

 

...

 

Uplynuly ale více než čtyři léta a stránky změnily svoji tvář,
chcete-li možná bude příhodnější slovo šaty.
Je to tu nyní modernější a doufáme, že i přehlednější pro náhodné návštěvníky.
Členky někdejší Obecní rady Fanynka Oddaná a Fanka Polanka usoudily,
že nejlépe se o naše stránky bude starat
Fanynka Vstřícná
Přenechaly jí tedy veškerá práva a povinnosti spojená s chodem naší obce.
Jednoho dne ztratila Obecní rada své poslání a zanikla ...

Ondřejova Lhota únor 2013