DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Archiv dokumentů


 
Kronika obce Ondřejova Lhota  -  Kronika obce.pps (4192 KB) 
...

Ondranovela aneb tak to bylo!!! -
Ondranovela.pps (1793 KB) 
 
...

 

Pověst o Malém Ráji

V dávné zemi, které se říkalo Říše širých lánů, a která byla rodnou zemí krále Karla Hraboše I., se žilo dobře do té doby, než nepřátelská vojska sousedního krále Jizogy zpustošila veškerá pole s obilím.

Lid strádal a král se velmi trápil. Rozhodl se tedy hledat pro svůj lid novou zemi,kde by všichni žili znovu v hojnosti. Šli mnoho dní a nocí, než přišli k velikému zlatému lánu obilí. Tu se král Karel Hraboš I. rozhlédl vůkol, pohladil zlaté klasy a pravil: " To je ta země zaslíbená, dobrou vůlí, láskou a humorem oplývající - zde v tomto MALÉM RÁJI se usadíme."

A tak také učinili a zemi tuto po svém zakladateli Hrabošovem nazvali. Žili zde po mnoho staletí spokojeni pod vládou moudrého krále a jeho potomků. Když se časem království změnilo v republiku, jeden z dobrodružných potomků krále Karla Hraboše I., který se jmenoval František, se svou věrnou družkou Fančou a hrstkou nejvěrnějších a nejvtipnějších založil novou vesničku, kterou nazval MALÝ RÁJ.

Když zestárl a hledal svého nástupce, vyhlásil veselé pěvecké volby, ve kterých si obyvatelé vesničky jednohlasně za svého starostu zvolili charizmatického mladého Ondřeje Rumla a na jeho počest byla vesnička přejmenována na ONDŘEJOVU LHOTU.

Tak to bylo!!!

Je to, myslím, ze STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH